Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Αντίδραση για τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης των Αγροτών

ΠΡΟΣ Διοικητή ΟΓΑ
ΘΕΜΑ Αγρότες και Αγρότισσες Συνταξιούχοι

Κύριε Διοικητά, σχετικά με το θέμα που έχει πεοκύψει με τις αγρότισσες που θεμελιώνουν ηλικιακά το όριο για συνταξιοδότηση, παρότι έχουν πληρώσει όλες τις εισφορές τους, δημιουργείται πρόβλημα και γι αυτό ζητούνται να προσκομίσουν τιμολόγια πώλησης αγροτικών προϊόντων για την τελευταία πενταετία τουλάχιστον, κάτι τέτοιο δεν τους είχε ζητήσει ο ΟΓΑ κατά την αποστολή της ειδοποίησης για τις εισφορές.

Στην πατριαρχική αγροτική οικογένεια πάντα ο πατέρας ........

έκοβε τα τιμολόγια των αγροτικών προϊόντων στο όνομα του και αυτό είναι σύννομο με την υπ αριθμό 408559/6914 κοινή υπουργική απόφαση Εθνικής οικονομίας - Οικονομικών - Γεωργίας στα πλαίσια της εφαρμογής του καν(ΕΚ) 1257/99 του Συμβουλίου και την Θ' Παράγραφο του μέτρου 1 "πρόωρη συνταξιοδότηση Αγροτών" του έγγραφου προϋπολογισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.Α) που εγκρίθηκε με την υπ αριθμό 2733/27-9-2000 Απόφαση της Ευρωπαίκής επιτροπής.

Στο άρθρο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης και στην παράγραφο Ε σχετικά με τον αρχηγό της γεωργικής εκμετάλλευσης στην παράγραφο 1,2,3, ορίζει ως αρχηγό ένα εκ των μελών της οικογένειας.
Αρα βάση αυτού του κανονισμού, και των πιο πάνω άρθρων θεωρούμε ότι η προσκόμιση των δικαιολογητικών που ζητάει ο ΟΓΑ (τιμολόγια πώλησης από τις γυναίκες Αγρότισσες) είναι άτοπο και λανθασμένο.

Κατόπιν αυτών ζητάμε να επιληφθείτε του θέματος, να αποστέλλονται οι οποιεσδήποτε αλλαγές του οργανισμού μαζί με την ειδοποίηση πληρωμής της εισφοράς για να γνωρίζει ο αγροτικός κόσμος.
Δεν μπορεί να εισπράττετε τις εισφορές από τους ασφαλισμένους και στο τέλος να μας παρουσιάζετε διάφορα εμπόδια για τα οποία έχετε μεγάλο μερίδιο ευθύνης στην μη ενημέρωση των Αγροτών.

                                              Για το Δ.Σ

          Ο Πρόεδρος                                              Ο γραμματέας

Αλεξανδρόπουλος Γιώργος                       Γριβοκωστόπουλος Γιάννης
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: