Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΖΗΜΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ [ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ]

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. μας έστειλε σήμερα τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών που έγιναν στις 16 / 12 / 2009 από ΧΑΛΑΖΙ.

Τα πορίσματα αυτά θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για δέκα (10) ημέρες στα Γραφεία του Δήμου, δηλαδή μέχρι την 25 / 04 / 2010 και συνεπώς κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί το πόρισμα της εκτίμησης της ζημιάς του και όποιος διαφωνεί με αυτό μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω
προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:...........

27613- 60042 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΓΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: