Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Τι ζητούν οι εξεγερμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι
Τιμή ασφαλείας στο ελαιόλαδο στα 2,80 ευρώ το λίτρο.
Άμεση καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.
Καταβολή ενισχύσεων από προγράμματα.
Αμεση επιστροφή ΦΠΑ με συντελεστή 15%.
Αμεση επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου με αυξημένο συντελεστή.
Αμεση αποπληρωμή των εκκρεμών ποσών από επενδυτικά προγράμματα.
Πάγωμα χρεών για τουλάχιστον μία τριετία και άμεση προσαρμογή των επιτοκίων με βάση το επιτόκιο της EKT.
Αμεση καταβολή ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους του ΟΓΑ.
Αμεση καταβολή επιδόματος θέρμανσης.
Μείωση κόστους παραγωγής (λιπάσματα, ηλεκτρικό ρεύμα κ.λπ.).
Ρύθμιση πανωτοκίων από την ΑΤΕ για όλους τους αγρότες.
Μείωση επιτοκίου αγροτικών δανείων, σύμφωνα με τη μείωση του επιτοκίου της EKT.
Καταβολή όλων των ενισχύσεων μέχρι το τέλος του εκάστοτε έτους.
Αναπροσαρμογή της ενιαίας ενίσχυσης με βάση τον πληθωρισμό.
Μείωση ΦΠΑ αγροτικών μηχανημάτων κ.λπ. από 19% σε 9%.
Απαλλαγή των αγροτικών εγκαταστάσεων από το ΕΤΑΠ.
Αλλαγή της διαδικασίας εκτιμήσεων από τον ΕΛΓΑ.
Καταβολή των ενισχύσεων από τον ΕΛΓΑ το αργότερο εντός διμήνου από τη λήξη της συγκομιδής.
Τιμές καταναλωτή μέχρι 100% από τις τιμές παραγωγού
Απαγόρευση εισόδου των μεταλλαγμένων.
Οι χαμηλές συντάξεις του ΟΓΑ να ανέλθουν στις κατώτερες συντάξεις άλλων τραπεζών.
Μείωση ορίων ηλικίας στα 60 έτη για άνδρες και γυναίκες.
Μείωση του ποσοστού συμμετοχής των φαρμάκων από 25% σε 10%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: